۱۴ام آذر ۱۳۹۹

"قدردان زحمات جامعه پزشکی کشورهستیم."شرکت معدنی دماوند در یک نگاه
شركت معدني دماوند در تاريخ 1362/1/23 در اداره ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي تهران تحت عنوان پوكه معدني دماوند (سهامي خاص ) با سرمايه اوليه دو ميليون ريال به شماره 47269 به ثبت رسيده است.
طبق ماده 12 اساسنامه موضوع فعاليت شركت عبارتست از اقدام به هرگونه عمليات اعم از اكتشاف ، بهره برداري،ايجاد صنايع معدني،مشاوره درامورمعدني و تهيه نقشه هاي زمين شناسي و سرمايه گذاري مـستقيم يا  غير مستقيم كه با موضوع شـركت درارتباط باشد
.

photo_2019-07-28_14-01-19photo_2019-07-28_14-01-27
photo_2019-07-28_14-01-13ab
photo_2019-07-28_14-00-55photo_2019-07-28_14-01-31