۲۸ام اردیبهشت ۱۴۰۰

"قدردان زحمات جامعه پزشکی کشورهستیم."

photo_2019-07-28_14-01-19photo_2019-07-28_14-01-27
photo_2019-07-28_14-01-13ab
photo_2019-07-28_14-00-55photo_2019-07-28_14-01-31