برگزیدگان مسابقه نقاشی با موضوع نماز در شرکت معدنی دماوند

شرکت معدنی دماوند واحد برتر ستاد اقامه نماز بنیاد
2019-09-23

برگزیدگان مسابقه نقاشی با موضوع نماز در شرکت معدنی دماوند

مسابقه نقاشی با موضوع نماز در سطح فرزندان پرسنل شرکت معدنی دماوند در شهریور ماه 1398 برگزار گردید. پس از جمع آوری آثار ارسالی، اعضای شورای فرهنگی شرکت نفرات زیر را به عنوان برگزیده انتخاب و با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از آنها تقدیر بعمل آوردند.
تصاویر آثار ارسالی و لوح تقدیر آنها

نظرات بسته شده است.