“معارفه مدیرعامل محترم شرکت معدنی دماوند”
۱۳۹۹-۰۵-۰۵
گالری تصاویر
۱۳۹۹-۰۵-۰۵

تصاویر سال ۹۹

q

معارفه آقای مهندس خلیلی مدیرعامل محترم 29 تیر 99

w

معارفه آقای مهندس خلیلی مدیرعامل محترم 29 تیر 99

e

معارفه آقای مهندس خلیلی مدیرعامل محترم 29 تیر 99

b5bde1cf-a844-4822-b38b-b523cef282fc

پرسنل شرکت معدنی دماوند 22 تیر 99

مجمع عمومی عادی سالیانه 22 تیر 99

ae63aceb-c62b-4867-8b96-8909421f5566

مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست شرکت 14 تیر 99

IMG-20200624-WA0027

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن دونا 2 تیر 99

مجمع عمومی عادی سالیانه 22 تیر 99

IMG-20200624-WA0026

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن دونا 2 تیر 99

d32b8c3e-e2c1-4e9a-9940-f459ef512070

راه اندازی و نصب تیکنر دونا با حضور آقای مهندس محمدپور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 12 خرداد 99

۳df0c627-288a-43f9-a53d-54086edef67c

معارفه عضو جدید هیات مدیره در محل دفتر مرکزی 11 خرداد 99

۵۴cf836a-5033-4e3f-b0c9-24e1eaca3c64

جلسه کمیته حسابرسی در محل دفتر مرکزی 25 اردیبهشت 99

14

آزمایش تست کرونا از پرسنل 25 تیر 99

13

آزمایش تست کرونا از پرسنل 25 تیر 99

12

آزمایش تست کرونا از پرسنل 25 تیر 99

۳aec4ad2-6273-44cb-bd09-2d8f6ce1bcd4

توسعه فضای سبز در محدوده معدن دونا 12 خرداد 99

دیدگاه ها بسته شده است