مزایده

مناقصه
2019-08-13
استانداردها
2019-08-13

مزایده

«آگهی مزایده عمومی پیش فروش کنسانتره سرب» (نوبت دوم)
شرکت معدنی دماوند درنظر دارد نسبت به پیش فروش 600 تن کنسانتره سرب اقدام نماید. از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ 98/7/23 لغایت 98/7/30 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500,000 ريال به حساب شماره 1-2351695-4-396 بانک سینا به نام شرکت معدنی دماوند نسبت به دریافت اسناد مزایده به آدرس این شرکت واقع در تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوی دوم، پلاک یک مراجعه نمایند.

«آگهی مزایده عمومی پیش فروش کنسانتره سرب »
شرکت معدنی دماوند درنظر دارد نسبت به پیش فروش 600 تن کنسانتره سرب اقدام نماید. از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ 15/7/98 لغایت 22/7/98 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500,000 ريال به حساب شماره 1-2351695-4-396 بانک سینا به نام شرکت معدنی دماوند نسبت به دریافت اسناد مزایده به آدرس این شرکت واقع در تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوی دوم، پلاک یک مراجعه نمایند.

"آگهی مزایده عمومی"
شرکت معدنی دماوند (سهامی عام) در نظر دارد میزان تقریبی 25,000 تن سنگ تراورتن درجه 3 (شکسته شده، گل دار، خردشده و…) را از طریق مزایده در معدن سنگ تراورتن اژدهاتو واقع در استان زنجان به فروش برساند. از متقاضیان درخواست می شود از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته قیمت پیشنهادی خود را به همراه یک فقره چک که ده درصد قیمت پیشنهادی کل می باشد در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه این شرکت واقع در تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوی دوم، پلاک یک نمایند. بارگیری و حمل و هزینه باسکول بر عهده خریدار می باشد. لطفا جهت هماهنگی با تلفن 88500267 داخلی 25 آقای مهندس عبدالهی و یا همراه 09308160472 آقای مقدسی تماس حاصل فرمائید.
شرکت معدنی دماوند
(سهامی عام)

"آگهی مزایده"
شرکت معدنی دماوند (سهامی عام) در نظر دارد جهت فروش کنسانتره سرب به وزن تقریبی 200 تن مزایده عمومی برگزار نماید. متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 98/6/24 الی 98/6/28 جهت دریافت اسناد مزایده (با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2,000،000ريال به حساب شماره 1-2351695-4-396 بانک سینا به نام شرکت معدنی دماوند) به دبیرخانه این شرکت واقع در تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوی دوم، پلاک یک مراجعه نمایند.

با تشکر
شرکت معدنی دماوند (سهامی عام)

نظرات بسته شده است.