“معارفه مدیرعامل محترم شرکت معدنی دماوند”

بازدید مدیران و اعضای محترم هیات مدیره از کارخانه شرکت ناب تک
۱۳۹۹-۰۴-۳۰
تصاویر سال ۹۹
۱۳۹۹-۰۴-۳۰

“معارفه مدیرعامل محترم شرکت معدنی دماوند”

با توجه به حکم صادره توسط مدیرعامل محترم هلدینگ کاوه پارس، جناب آقای مهندس خلیلی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت معدنی دماوند جانشین آقای مهندس سارانی گردید.
در روز یکشنبه مورخ 29 تیرماه 99 طی مراسمی در محل دفتر مرکزی شرکت که در حضور جناب آقای بُد معاونت محترم برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و جناب آقای مهندس صالحی مدیر محترم امور مجامع هلدینگ ، اعضای محترم هیات مدیره ، مدیران و پرسنل شرکت معدنی دماوند برگزار گردید، جناب آقای مهندس خلیلی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت معدنی دماوند معرفی گردیدند.

دیدگاه ها بسته شده است