معرفی شرکت

سهامداران
2019-07-28
منشور اخلاقی
2019-07-28

معرفی شرکت

شركت معدني دماوند در تاريخ 1362/1/23 در اداره ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي تهران تحت عنوان پوكه معدني دماوند (سهامي خاص ) با سرمايه اوليه دو ميليون ريال به شماره 47269 به ثبت رسيده است به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1368/4/10 نام شركت به شركت معدني دماوند (سهامي خاص ) تغيير  يافته است طبق تصويب  مجمع  عمومي فوق العاده صاحبان سهام در تاريخ 1374/9/04 سرمايه از مبلغ فوق به سيصد ميليون ريال منقسم به سي هزار سهم با نام ده هزار ريالي افزايش يافت و در تاريخ 1376/8/7 سرمايه شركت از مبلغ سيصد ميليون ريال به يك ميليارد و پانصد ميليون ريال منقسم به يكصد و پنجاه هزار سهم  با  نام ده هزار ريالي افزايش يافت و در تاريخ 1377/12/12 سرمايه شركت از يكصدو پنجاه هزار سهم با نام ده هزار ريالي به سيصد هزار سهم با نام ده هزار ريالي افزايش يافته است و در تاريخ 1378/04/23 طبق تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام شخصيت حقوقي شركت از خاص به عام تبديل و تعداد سهام از سيصد هزار سهم به سه ميليون افزايش يافت كه ارزش اسمي آن به مبلغ هر سهم يكهزار  ريال تقليل و طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1381/7/14 معادل 100 درصد افزايش يافت و به مبلغ 6 ميليارد ريال منقسم به 6 ميليون سهم با نام يك هــزار ريالي افزايش يافت . همچنين در تاريخ 1383/04/13 طبق تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام سرمايه شركت به 10 ميليارد ريال منقسم به 10 ميليون سهم با نام يكهزار ريالي افزايش پيدا كرده است. طبق ماده 12 اساسنامه موضوع فعاليت شركت عبارتست از اقدام به هرگونه عمليات اعم از اكتشاف ، بهره برداري،ايجاد صنايع معدني،مشاوره درامورمعدني و تهيه نقشه هاي زمين شناسي و سرمايه گذاري مـستقيم يا  غير مستقيم كه با موضوع شـركت درارتباط باشد،چه بطور مستقل و چه با مشاركت بخش دولتي ، تعاوني و يا خصوصي ، توليد انواع مصالح و لوازم مورد نياز ساختماني و معدني و تهيه كاني آرائي مواد اوليه مصالح ساختماني و صنعتي و تهيه و اجراي طرحهاي خاكبرداري ، خاكريزي و عمليات اكتشافي كه با موضوع شركت چه بطور مستقيم و غير مستقيم ارتباط داشته باشد. همچنين سرمايه گذاري در ساير مؤسسات و واردات و صادرات كليه كالا مجاز.
صنعت یا صنایعی که شرکت در آن فعالیت می کند: شرکت معدنی دماوند یکی از باسابقه ترین شرکت های معدنی در کشور و با سابقه ای درخشان در کشور تلقی می گردد که در زمینه تولید کنسانتره سرب، سنگ بُر، پوکه معدنی و سنگ تراورتن مشغول به فعالیت می باشد.
سرمایه و ترکیب سهامداران : سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 2 میلیون ريال (شامل تعداد 2,000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ريال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 30,000 میلیون ريال (شامل تعداد 30,000,000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ريال) در پایان سال مالی منتهی به 1393/12/29 افزایش یافته است.
اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف:با توجه به تأکید سهامداران عمده شرکت در خصوص گسترش فعالیت‌های معدنی در قالب اکتشاف و راه اندازی معادن جدید ، شرکت در نظر دارد تا در قالب اخذ پروانه های اکتشاف و بهره برداری معادن جدید و حضور فعال در پهنه های اکتشافی و معادن متروکه در جهت تحقق این هدف گامهای موثری بردارد.
شرکت از منظر بورس اوراق بهادار: شرکت در تاریخ 1378/12/18 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه شرکت های سیمانی با نماد "کدما" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 1380/2/26 مورد معامله قرار گرفته است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *