گالری تصاویر

استانداردها
2019-08-13
اخبار
2019-08-13

گالری تصاویر

مراسم زیارت عاشورا در نمازخانه شرکت معدنی دماوند 98/6/13

جشن تولد جناب آقای پرویزی 98/06/25

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن پوکه ملک آباد 98/6/7

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن پوکه ملک آباد پنجشنبه 98/6/7

جلسه با اعضای محترم شورای فرهنگی بنیاد مستضعفان در محل دفتر مرکزی شرکت 98/6/10

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن دونا و پروژه آسفالت جاده روستای کلاونگاه 98/5/7

جشن تولد آقای میرزایی 98/05/10

مراسم زیارت عاشورا در نمازخانه شرکت معدنی دماوند 98/6/13

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن دونا و پروژه آسفالت جاده روستای کلاونگاه 98/5/7

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از کارخانه تاکستان 3 مهر98

جشن تولد آقای سامانی 98/04/24

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از کارخانه تاکستان 3 مهر98

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن دونا و پروژه آسفالت جاده روستای کلاونگاه 98/5/7

جشن تولد سرکار خانم بهزادی 98/06/30

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن تراورتن 3 مهر 98

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن بُر قره گل 4 مهر 98

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن بُر قره گل 4 مهر 98

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از پروژه آهک قلعه گنج 9 آبان 98

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن بُر قره گل 4 مهر 98

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از پروژه آهک قلعه گنج 9 آبان 98

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از پروژه آهک قلعه گنج 9 آبان 98

بازدید معاونین محترم هلدینگ کاوه پارس از کارخانه و معدن سرب دونا 18 آبان 98

بازدید معاونین محترم هلدینگ کاوه پارس از کارخانه و معدن سرب دونا 18 آبان 98

بازدید معاونین محترم هلدینگ کاوه پارس از کارخانه و معدن سرب دونا 18 آبان 98

بازدید مدیرمحترم حراست هلدینگ کاوه پارس از کارخانه و معدن سرب دونا 21 آبان 98

جشن تولد جناب آقای تقوایی 98/09/01

حضور پرسنل در راهپیمایی 4 آذر 98

حضور پرسنل در راهپیمایی 4 آذر 98

بازدید مدیرعامل محترم از وضعیت سد باطله دونا 4 آذر 98

جشن تولد آقای زمانی ۹۸/۹/۲۰

بازدید مدیران گروه حسابرسی موسسه مفید راهبر از معدن پوکه 20 آذر 98

راه اندازی موقت خط دوم چینی در کارخانه سرب دونا 3 آذر 98

جشن تولد آقای زمانی ۹۸/۹/۲۰

بازدید مدیران گروه حسابرسی موسسه مفید راهبر از معدن پوکه 20 آذر 98

جلسه تدوین بودجه در محل دفتر مرکزی شرکت 19 آذر 98

بازدید کارشناسان محیط زیست مازندران از کارخانه دونا 25 آذر 98

جلسه BSC در هلدینگ کاوه پارس 14 دی 98

جلسه BSC در هلدینگ کاوه پارس 14 دی 98

بازدید کارشناسان محیط زیست مازندران از کارخانه دونا 25 آذر 98

بازدید مدیران گروه حسابرسی موسسه مفید راهبر از معدن پوکه 20 آذر 98

بازدید مدیر گروه حسابرسی موسسه مفید راهبر از معدن پوکه 23 دی 98

بازدید مدیر گروه حسابرسی موسسه مفید راهبر از معدن پوکه 23 دی 98

جلسه هیات مدیره درخصوص بودجه سال 1399 در مورخ 26 دی 98

جلسه هیات مدیره درخصوص بودجه سال 1399 در مورخ 26 دی 98

تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام خمینی ( ره) ۱۰ بهمن ۹۸

تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام خمینی ( ره) ۱۰ بهمن ۹۸

مراسم تجلیل از بانوان شاغل در شرکت به مناسبت روز زن 26 بهمن 98

مراسم تجلیل از بانوان شاغل در شرکت به مناسبت روز زن 26 بهمن 98

توزیع ماسک و ژل ضدعفونی جهت مقابله با ویروس کرونا 5 اسفند 98

معارفه عضو جدید هیات مدیره در محل دفتر مرکزی 11 خرداد 99

جلسه کمیته حسابرسی در محل دفتر مرکزی 25 اردیبهشت 99

راه اندازی و نصب تیکنر دونا با حضور آقای مهندس محمدپور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 12 خرداد 99

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن دونا 2 تیر 99

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن دونا 2 تیر 99

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن دونا 2 تیر 99

مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست شرکت 14 تیر 99

مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست شرکت 14 تیر 99

نظرات بسته شده است.