گالری تصاویر

استانداردها
2019-08-13
اخبار
2019-08-13

گالری تصاویر

جشن تولد جناب آقای پرویزی 98/06/25

مراسم زیارت عاشورا در نمازخانه شرکت معدنی دماوند 98/6/13

مراسم زیارت عاشورا در نمازخانه شرکت معدنی دماوند 98/6/13

مراسم پایان خدمت آقای گودرزی

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن پوکه ملک آباد 98/6/7

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن پوکه ملک آباد پنجشنبه 98/6/7

جلسه با اعضای محترم شورای فرهنگی بنیاد مستضعفان در محل دفتر مرکزی شرکت 98/6/10

جلسه با اعضای محترم شورای فرهنگی بنیاد مستضعفان در محل دفتر مرکزی شرکت 98/6/10

جشن تولد آقای میرزایی 98/05/10

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن دونا و پروژه آسفالت جاده روستای کلاونگاه 98/5/7

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن دونا و پروژه آسفالت جاده روستای کلاونگاه 98/5/7

جشن تولد آقای سامانی 98/04/24

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن دونا و پروژه آسفالت جاده روستای کلاونگاه 98/5/7

جشن تولد سرکار خانم بهزادی 98/06/30

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از کارخانه تاکستان 3 مهر98

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از کارخانه تاکستان 3 مهر98

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن تراورتن 3 مهر 98

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن بُر قره گل 4 مهر 98

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن بُر قره گل 4 مهر 98

بازدید اعضای محترم هیات مدیره از معدن بُر قره گل 4 مهر 98

بازدید معاونین محترم هلدینگ کاوه پارس از کارخانه و معدن سرب دونا 18 آبان 98

بازدید معاونین محترم هلدینگ کاوه پارس از کارخانه و معدن سرب دونا 18 آبان 98

بازدید معاونین محترم هلدینگ کاوه پارس از کارخانه و معدن سرب دونا 18 آبان 98

بازدید مدیرمحترم حراست هلدینگ کاوه پارس از کارخانه و معدن سرب دونا 21 آبان 98

جشن تولد جناب آقای تقوایی 98/09/01

حضور پرسنل در راهپیمایی 4 آذر 98

حضور پرسنل در راهپیمایی 4 آذر 98

بازدید مدیرعامل محترم از وضعیت سد باطله دونا 4 آذر 98

راه اندازی موقت خط دوم چینی در کارخانه سرب دونا 3 آذر 98

نظرات بسته شده است.