چارت سازمانی

۱۳۹۸-۰۵-۰۶

چارت سازمانی

۱۳۹۸-۰۵-۰۶

سهامداران

نام سهامداران درصد سهام بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۲۰٫۷۹ شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس ۵۱٫۰۰ شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا ۹٫۱۳ شرکت مهندسی و […]