تماس با ما

انتقادات و پیشنهادات

2019-07-28

انتقادات و پیشنهادات

2019-07-28

جذب و استخدام نیروی انسانی

“آگهی استخدام”شرکت معدنی دماوند (سهامی عام) جهت تکمیل کادر فنی خود افراد بشرح ذیل را جهت کار در کارگاه های تحت پوشش استخدام می نماید: ۱- […]