تماس با ما

۱۳۹۸-۰۵-۰۶

جذب و استخدام نیروی انسانی

شرکت معدنی دماوند (سهامی عام) جهت تکمیل کادر فنی خود افراد بشرح ذیل را جهت کار در کارگاه های تحت پوشش خود در استانهای تهران و […]
۱۳۹۸-۰۵-۰۶

انتقادات و پیشنهادات